Ako začať, prerušiť a ukončiť aktivitu

Ako čítať návodJednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Start Štart aktivity

Návod
 • Hlavná obrazovka stlač tlačidlo Potvrdenie pre zobrazenie Systémového menu vyber požadovanú aktivitu stlač opäť tlačidlo Potvrdenie pre zobrazenie štartovacej obrazovky aktivity.

UpozornenieNa štartovacej obrazovke sú dodatočné nastavenia špecifické pre vybranú aktivitu. Počkaj, pokým hodinky získaju GPS signál a tep srdca (vizuálna a zvuková notifikácia). Ak odštartuješ aktivitu skôr, presnosť GPS záznamu a zaznamenanie srdcového tepu môžu byť veľmi nepresné. V prípade, že používaš ANT+ prídavné zariadenie, prosím počkaj, pokým ikona na displeji prestane blikať.

COROS Vertix
Štartovacia obrazovka aktivity - ikona GPS signálu a tepu sú vysvietené a neblikajú. Hodinky sú pripravené pre štart a zaznamenávanie aktivity.

Pause Prerušenie aktivity

Na hodinkách stlač jedenkrát tlačidlo Potvrdenie pre prerušenie aktivity. Počas doby prerušenia aktivity sa na displeji zobrazia údaje časovej dĺžky prerušenia aktivity a aktuálna hodnota srdcového tepu. Nižšie je zoznam možností zobrazených na obrazovke prerušenej aktivity (niektoré možnosti sú viazané iba na špecifickú aktivitu).

Ak stláčaním tlačidiel hodinky nereagujú a na displeji sa objaví malá ikona zámky, znamená to, že najprv musíš displej odomknúť.

Videonávod ako prerušiť aktivitu pri zamknutej obrazovke v prípade:
 • Ak je nastavené Automatické uzamknutie - Odomkni točením Auto Lock – Scroll to Unlock, tak obrazovku počas aktivity odomkneš stlačením Digitálnej korunky a jej pootočením, pokým animácia na obrazovke nedosiahne ikonu zámky.
 • Ak je nastavené Automatické uzamknutie - Odomkni držaním Auto Lock - Hold to Unlock, tak obrazovku počas aktivity odomkneš stlačením Digitálnej korunky na 3 sekundy.

Resume Pokračovať v aktivite

Popis funkcie
 • Vyber pre pokračovanie v aktivite.

Lane 1 400M Dráha 1 400 metrov

Popis funkcie
 • Vyber pre zmeny dráhy, na ktorej beháš.

Finish Ukonč aktivitu

Popis funkcie
 • Vyber pre ukončenie aktivity.
 • Apex, Apex Pro, VertixDrž tlačidlo stlačené po dobu 3 sekúnd.

Details Detaily

Popis funkcie
 • Vyber pre vzhliadnutie detailov aktivity.

Laps Okruhy

Popis funkcie
 • Vyber pre vzhliadnutie vzdialenosti, času a tempa/rýchlosti každého okruhu. V prípade, že druh okruhu je rozklus, výklus alebo oddych, budú tieto okruhy označené ako W (rozklus), C (výklus) a R (oddych).

Resume Later Dokonč neskôr

Popis funkcie
 • Vyber pre uloženie aktivity, dočasný odchod z obrazovky aktivity a vrátenie sa na hlavnú obrazovku s údajmi času. Tento výber šetrí batériu počas aktivít trvajúcich niekoľko dní.
 • Dostupné v nasledujúcich aktivitách:
  • Trail Run (trailový beh).
  • Mountain Climb (lezenie).
  • Hike (turistika).
  • Bike (cyklistika).
 • UpozornenieTáto funkcia nie je dostupná na modeli COROS Pace z dôvodu hardvérovej limitácie.

TriatlonPri aktivite triatlon je funkcia Dokonč neskôr nepodporovaná. Stlač tlačidlo Potvrdenie pre aktiváciu transition (zmena športu). Stlač tlačidlo Naspäť/Okruh pre návrat do vykonávaného športu. Aktivita triatlon môže byť vykonaná iba vcelku (všetky tri športy) a nemôže byť ukončená predčasne.

Finish Ukončenie aktivity

Po ukončení aktivity sú na displeji zobrazené detaily aktivity. V prípade, že aktivita zahŕňala niekoľko okruhov alebo podaktivít, môžeš si pozrieť tieto detaily v spodnej časti obrazovky so zhrnutím aktivity.

Predošlé tréningy si môžeš pozrieť takto:

Návod
 • Hlavná obrazovka stlač tlačidlo Potvrdenie pre zobrazenie Systémového menu AI Trainer pohybuj sa smerom hore a dole a vyber požadovanú aktivitu.

Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť?Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.com. Ďakujeme!

BACK TO TOP
Happy to help you

Questions, help required?Feel free to send us a message.

We will contact you as soon as we can between 08:00 - 19:00 CET.