Sťahovanie máp do GPS hodiniek COROS

Ako čítať návodJednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Úvod

Používatelia COROS Vertix 2 si do svojich hodiniek môžu stiahnuť Topo (topografické) a Landscape (krajinné) mapy. Zjednodušene, topografické mapy sú mapy s vrstevnicami. Krajinné mapy zase obsahujú informácie o cestných komunikáciách, názvy ulíc atď. Detailnejší popis máp nájdeš nižšie.

COROS poskytuje používateľom COROS GPS hodiniek tieto mapy zadarmo.

COROS je presvedčený, že GPS hodinky by sa mali kontinuálne vylepšovať cez softvérové aktualizácie - pokiaľ to hardvér zariadenia umožňuje. V súlade s týmto presvedčením pridávania hodnoty existujúcemu produktu, používatelia GPS hodiniek COROS Apex Pro a COROS Vertix 1 získajú do konca roku 2021 Topo mapy cez softvérovú aktualizáciu. Tieto mapy sú dostupné zadarmo.

Nižšie nájdeš návody, ako si stiahnuť mapy rôznych častí sveta a ich inštalácia do COROS GPS hodiniek.

Mapa v COROS Vertix 2

Sťahovanie COROS máp

Pre stiahnutie si Topo a Landscape máp navštív webstránku COROS mapy. Nájdeš tu zoznam všetkých dostupných máp pre rôzne regióny sveta.

Každý mapový región a mapový formát má rôznu veľkosť. Veľkosť súboru je uvedená pri každej mape. Rýchlosť stiahnutia a inštalácie sú závislé od veľkosti súboru. Pred sťahovaním a inštaláciou máp sa uisti, že máš dostatočne veľkú dostupnú pamäť v hodinkách a stabilné internetové pripojenie.

Detaily rôznych formátov máp:

Landscape (krajinné) mapy v súčasnosti poskytujú informácie o uliciach, hlavných cestných sieťach, prírodných prvkoch a vodných cestách. Landscape maps (krajinné mapy) neobsahujú údaje o medzinárodných hraniciach, administratívne hranice ani informácie o zaujímavých miestach (Points Of Interest), ako sú reštaurácie, čerpacie stanice, obchody, školy atď.

Topo (topografické) mapy sú podrobným záznamom pevniny, pričom obsahujú informácie o geografických polohách a nadmorské výšky pre prírodné a človekom vytvorené prvky. Ukazujú tvar krajiny, hôr, údolí a rovín pomocou vrstevníc (čiar s rovnakou nadmorskou výškou nad hladinou mora). Pri najväčšom priblížení majú vrstevnice 20 metrový interval.

Hybrid (hybridná) mapa preberá kľúčové informácie z Topo a Landscape máp a vytvára integrovanú verziu týchto dvoch máp v ľahko použiteľnom formáte.

Všetky mapy je možné priblížiť a zobraziť v rozlíšení až 25 m.

Inštrukcie pre inštaláciu máp do hodiniek

Mac

 • Vyber požadovaný stiahnutý súbor vo formáte súbor .zip a rozbaľ ho (2 x klikni na súbor). Tým sa súbor rozbalí a uloží na pevný disk počítača ako samostatný súbor (napríklad: North_America_Contour).
 • Inštrukcie pre inštaláciu máp do hodiniek - Mac OS
 • Pripoj GPS hodinky COROS k počítaču pomocou USB kábla (napr. dodávaný USB nabíjací kábel) a počkaj, kým sa na ploche nezobrazí symbol disku.
 • Inštrukcie pre inštaláciu máp do hodiniek - Mac OS
 • Vyber symbol disku s názvom VERTIX 2 a otvorí sa hlavný adresár hodiniek. Stlač a drž tlačidlo Option na klávesnici a pretiahni kompletne celý mapový súbor do hlavného adresára hodiniek.
 • Inštrukcie pre inštaláciu máp do hodiniek - Mac OS
 • Ak sa zobrazí výzva v dialógovom okne zvoľ “Merge” (zlúčiť) a počkaj, kým kopírovanie nebude ukončené.
 • Inštrukcie pre inštaláciu máp do hodiniek - Mac OS
Dôležité
 • Aby nedošlo k nahradeniu predvoleného mapového adresára v hodinkách, postupuj podľa nasledujúcich pokynov: pri kopírovaní súborov je dôležité, aby si stlačil na klávesnici tlačidlo Option a následne v dialógovom okne vybral možnosť “Merge” (zlúčiť). Striktne nevyberaj možnosť “Replace” (nahradiť), pretože tým sa odstránia pôvodné súbory máp v adresári máp hodiniek. Viď obrázok vyššie.
 • V závislosti od rýchlosti pripojenia k internetu a veľkosti sťahovaných súborov môže proces sťahovania máp trvať signifikantne dlho.
 • Zaisti, aby bol mapový adresár v hodinkách umiestnený v hlavnom adresári hodiniek. Prosím, nemeň názov súboru, pretože to spôsobí problémy s inštaláciou.
Navigácia v COROS GPS hodinkách pri použití TOPO mapy
Navigácia v COROS GPS hodinkách pri použití TOPO mapy.

Windows

 • Vyber požadovaný stiahnutý súbor vo formáte súbor .zip a rozbaľ ho (2 x klikni na súbor). Tým sa súbor rozbalí a uloží na pevný disk počítača ako samostatný súbor (napríklad: North_America_Contour).
 • Inštrukcie pre inštaláciu máp do hodiniek - Windows OS
 • Pripoj GPS hodinky COROS k počítaču pomocou USB kábla (napr. dodávaný USB nabíjací kábel) a v prehliadači súborov vyber položku Tento počítač. Tam uvidíš aj GPS hodinky COROS ako hard drive.
 • Inštrukcie pre inštaláciu máp do hodiniek - Windows OS
 • Nájdi extrahovaný súbor s mapami z kroku 1. Pravý klik na súbor a vyber možnosť “Odoslať na” a vyber Vertix 2. Počkaj, kým sa súbor prenesie do konca.
 • Inštrukcie pre inštaláciu máp do hodiniek - Windows OS
Dôležité
 • Aby nedošlo k nahradeniu predvoleného mapového adresára v hodinkách, postupuj podľa nasledujúcich pokynov: pri kopírovaní súborov je dôležité, aby si v dialógovom okne vybral možnosť “Merge” (zlúčiť). Striktne nevyberaj možnosť “Replace” (nahradiť), pretože tým sa odstránia pôvodné súbory máp v adresári máp hodiniek.
 • V závislosti od rýchlosti pripojenia k internetu a veľkosti sťahovaných súborov môže proces sťahovania máp trvať signifikantne dlho.
 • Zaisti, aby bol mapový adresár v hodinkách umiestnený v hlavnom adresári hodiniek. Prosím, nemeň názov súboru, pretože to spôsobí problémy s inštaláciou.

Výber mapy

Pre výber mapy (Topo, Landscape, Hybrid) počas prehliadania mapy alebo počas navigácie nasleduj tento postup.

Návod
 • Hlavná obrazovka podrž spodné bočné tlačidlo pre aktiváciu Rýchleho menu Settings (Nastavenia) More Settings (Ďalšie nastavenia) Map Style (štýl mapy) a vyber požadovaný štýl mapy.

Ak máš v hodinkách stiahnuté aj Topo aj Landscape mapy, budeš si okrem týchto dvoch štýlov máp vybrať aj tretiu možnosť Hybrid, ktorá šikovne kombinuje prvky oboch mapových podkladov (Topo a Landscape).
Upozorneniepre zobrazenie mapového podkladu Hybrid je potrebné mať pre daný región stiahnuté aj Topo aj Landscape mapový podklad.

Po úspešnom stiahnutí a inštalácii požadovaných súborov máp budeš mať k týmto mapám prístup na rôznych miestach v menu hodiniek a počas používania hodiniek.

Používanie COROS máp

Pre zobrazenie a používanie COROS máp v hodinkách podrž spodné bočné tlačidlo pre aktiváciu Rýchleho menu Map (mapa) a zobrazí sa mapa s tvojou polohou. Pre priblíženie mapy alebo pre získanie väčšieho náhľadu na mapu použi Digitálnu korunku. Prípadne použi dotykový displej - podobne ako na telefóne. Posúvaním prsta na dotykovej obrazovke hodiniek sa taktiež môžeš presúvať v mape.

Využitie máp pri navigácii

Pre navigáciu s využitím stiahnutých máp použi jednu z týchto možností:

 • Pre jednoduché zhliadnutie svojej polohy na mape podrž spodné bočné tlačidlo pre aktiváciu Rýchleho menu Navigation (navigácia).
 • Pre využitie mapy počas aktivity vyber požadovanú aktivitu (napríklad Trail Run) a pred začatím samotnej aktivity vyber Settings (nastavenie; toto submenu je pod položkou Start) a vyber si trasu, po ktorej chceš, aby ťa hodinky navigovali. Po výbere trasy, ešte pred začatím aktivity, budeš mať možnosť vybrať si mapový podklad (štýl mapy).

Detailnejšie návody pre navigáciu v GPS hodinkách COROS nájdeš tu.

Navigácia v COROS GPS hodinkách
Navigácia v COROS GPS hodinkách.

Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť?Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.com. Ďakujeme!

Hore
Radi pomôžeme

Otázky, nejasnosti, potrebuješ pomoc?Napíš nám prosím správu. Prípadne nám pošli svoje tel. číslo a zavoláme ti naspäť.

Kontaktovať ťa budeme čo najskôr v čase medzi 08:00 - 21:00.