Systémové menu

Ako čítať návodJednotlivé kroky v návode vychádzajú z nastavenia hodiniek v anglickom jazyku. Anglický výraz v menu, ktorý vidíš v hodinkách, označujeme nasledovne: Text v angličtine. Jeho význam na niektorých miestach prekladáme v zátvorkách do slovenčiny: OFF (vypnúť) alebo Tones Zvuky.

Ako sa dostať do Systémového menu

Návod
 • Hlavná obrazovka stlač tlačidlo Potvrdenie System (Systémové menu).

V Systémovom menu sú položky vymenované nižšie.

Do Not Disturb Nevyrušovať

Vyber pre zapnutie alebo vypnutie notifikácií v hodinkách.

Možnosti
 • ON (zapnúť) OFF (vypnúť).

Workout Interface Prospôsobenie si obrazovky pri aktivite

Vyber rôzne možnosti pre prispôsobenie si spôsobu zobrazovania detailov počas aktivity.

Background Color Farba pozadia

Vyber farbu pozadia na obrazovkach počas aktivity.

Možnosti
 • Black (čierne pozadie s bielym písmom).
 • White (biele pozadie s čiernym písmom).

Font Size Veľkosť písma

Vyber veľkosť písma počas aktivity.

Možnosti
 • Medium (stredná veľkosť písme)
  • Predvolená, štandardná veľkosť písma.
 • Large (veľké písmo)
  • Na obrazovke aktivity sa táto veľkosť aktivuje 5 sekúnd po začatí aktivity.
  • Popisy jednotlivých dátových polí sú nezobrazené.

Auto Scroll Automatické rolovanie obrazovky

Vyber pre automatické rolovanie obrazovky v istom časovom intervale. (Tát funkcia nie je podporovaná počas navigácie.)

Možnosti
 • 2s (2 sekundy) 4s (2 sekundy) 6s (6 sekúnd) 8s (8 sekúnd) 10s (10 sekúnd) OFF (vypnúť).

Touch Scroll Dotykové ovládanie

Apex Pro, VertixVyber pre dotykové ovládanie obrazovky bez odomknutia hodiniek.

Možnosti
 • ON (zapnúť) OFF (vypnúť).

Msg. & Call Alerts Notifikácie počas aktivity

Apex Pro, VertixVyber pre aktivovanie notifikácií počas aktivity.

Možnosti
 • ON (zapnúť) OFF (vypnúť).

Pair Phone Spárovať s telefónom

Vyber pre nastavenie jednotlivých senzorov v hodinkách.

Sensors Senzory

Vyber pre nastavenia senzorov v hodinkách.

Optical HR Optický snímač tepu

Vyber pre nastavenie optického snímača tepu.

Návod a možnosti
 • Daily HR (meranie srdcového tepu počas dňa)
  • Realtime (v reálnom čase) - zaznamenáva tep srdca každú minútu počas bežného používanie hodiniek. UpozornenieToto nastavenie zníži kapacity batérie hodiniek o približne 50%.
  • Every 10 min. (každých 10 minút) - zaznamenáva tep srdca každých 10 minút počas bežného používanie hodiniek.
  • Workout HR (optický snímač tepu počas aktivity) - vypnutie a zapnutie optického snímača tepu počas aktivity. UpozornenieToto nastavenie neovplyvňuje pripojenie externého hrudného pásu na meranie tepu.

Barometer Barometer

Vyber pre nastavenie spôsobu zobrazovania barometrických údajov a zmenu časového úseku, v ktorom sa zaznamenáva barometrický tlak vo widgete barometer.

Návod a možnosti
 • Data Source (zdroj dát)
  • Station Pressure (tlak nameraný meracou stanicou) - tlak vzduchu nameraný danou meracou stanicou bez zohľadnenia nadmorskej výšky.
  • Sea-level Pressure (tlak pri morskej hladine) - Tlak vzduchu na danom mieste a prepočítaný na hladinu mora. Tento spôsob merania tlaku sa používa pri predpovedi počasia v danej nadmorskej výške.
 • Display Range (časový úseku, v ktorom sa zaznamenáva barometrický tlak)
  • Last 6 Hours (ostatných 6 hodín) Last 12 Hours (ostatných 12 hodín) Last 18 Hours (ostatných 18 hodín).
 • Pressure Units (jednotky tlaku)
  • hPa mmHg.
 • Storm Alert (upozornenie pred búrkou)
  • ON (zapnúť) OFF (vypnúť).
 • (i) Baro. Direction (vysvetlenie šípky indikujúcej zmenu počasia)
  • Šípka smerujúca dole indikuje potencionálne búrkovité počasie.
  • Šípka smerujúca hore indikuje potencionálne stabilné počasie.
  • Šípka sa skladá z 2 časti. Ľavá časť zobrazuje počasie pred 3 - 6 hodinami dozadu. Pravá časť zasa ostatné 3 hodiny.

Calibrate Elevation Kalibrácia nadmorskej výšky

Vyber pre kalibráciu nadmorskej výšky cez GPS alebo manuálne.

Návod a možnosti
 • Use GPS (s využitím GPS)
  • UpozornenieNiekoľkonásobna kalibrácia môže viesť k odlišným meraniam vzhľadom na limitácie GPS technológie.
 • Enter Elevation (manuálne uveď známu nadmorskú výšku).

Calibrate Compass Kalibrácia kompasu

Vyber pre kalibráciu kompasu a nasleduj inštrukcie v podobe animácie na obrazovke.

UpozornenieVykonaj kalibráciu dostatočne často, aby záznam aktivity bol čo najpresnejší. Kovové predmety v blízkosti hodiniek môžu mať vplyv na meranie kompasu.

Accessories Príslušenstvo

Add ANT+ Pridaj ANT+ príslušenstvo

Vyber pre vyhľadanie a pridanie podporovaného ANT+ príslušenstva. Zvyčajne ide o prídavné zariadenia ako hrudný pás, cysklistický power meter, rýchlostný senzor, senzor kadencie, cyklistický trenažér a bežecké pody.

Add Bluetooth Pridaj Bleutooth príslušenstvo

Vyber pre vyhľadanie a pridanie podporovaného Bluetooth príslušenstva.

Added List Zoznam pridaných zariadení

Vyber zobrazenie a manažovanie zoznamu príslušenstva. Pre vymazanie položky stlač tlačidlo Potvrdenie.


Chyba, nepresnosť, nejednoznačnosť?Daj nám prosím vedieť, ak si našiel preklep, návod bol nezrozumiteľný, prípadne máš ďalšie otázky a my ti radi pomôžeme. Napíš nám prosím email: info@ralpu.com. Ďakujeme!

Hore
Radi pomôžeme

Otázky, nejasnosti, potrebuješ pomoc?Napíš nám prosím správu. Prípadne nám pošli svoje tel. číslo a zavoláme ti naspäť.

Kontaktovať ťa budeme čo najskôr v čase medzi 08:00 - 21:00.